Veřejný park OS D.R.A.K.

Veřejný park OS D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. plánuje na svých pozemcích p.p.č. 1151/1 a 1005 v k.ú. Liberec vybudování veřejně přístupné parkové plochy, která bude přístupná z pozemků ve vlastnictví statutárního města Liberec (tyto pozemky spolu bezprostředně sousedí a jedná se jak o pozemky místní komunikace, tak ostatní plochy). Za tímto účelem proběhla v roce 2016 příprava studie pro projektovou dokumentaci a tato studie byla projednána s obyvateli v dané lokalitě (Liberec V).

Dopad projektu pocítí zejména obyvatelé městské části Liberec V-Kristiánov, neboť prioritně obyvatelé této části Liberce budou přizýváni do diskuse. Nahlédnutím do statistických dat bylo zjištěno, že se jedná o cca 5tis. obyvatel krajského města. po vzniku bude park volně přístupný široké veřejnosti.

Veřejné projednání studie proběhlo dne 30. 11. 2016 za účastni náměstkyně primátora Ing. Karolíny Hrbkové. Děkujeme všem zúčastněným za cenné připomínky a postřehy.

 

Tento projekt je podpořen Ekofondem statutárního města Liberec.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^