Včasná pracovní diagnostika pro tělesně postižené

Projekt:Včasná pracovní diagnostika pro tělesně postižené

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/B2.00002

Zahájení projektu: 1. 9. 2013

Ukončení projektu:  31. 6. 2015 

Celkové způsobilé výdaje projektu:  6 226 737,26 Kč

 

REALIZACE PROJEKTU UKONČENA

 

Nositel/Žadatel projektu:  

 • Občanské sdružení  D.R.A.K.
 • Oblačná 450/1, 460 05  Liberec V-Kristiánov, CZ
 • www.sdruzenidrak.org

Partneři projektu:

 • Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
 • Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7, CZ
 • www.nrzp.cz

 

 • REINTEGRA
 • Chářovská 90/54, 794 01  Krnov – Pod Cvilínem, CZ
 • www.reintegra.cz

 

 • Das Berufliche Bildungs und Rehabilitationszentrum (BBRZ)
 • Grillparzerstraße 50, 4020  Linz, Österreich
 • www.bbrz-gouppe.at

 

O projektu:

Mezinárodní projekt, založený na partnerství libereckého Občanského sdružení  D.R.A.K., krnovské REINTEGRY, pražské Národní rady pro osoby se zdravotně postižením (NRZP), ve spolupráci s rakouským partnerem BBRZ  Österreich, jehož cílem je včasně diagnostikovat pracovní potenciál mladých tělesně postižený osoby, následně je pracovně rehabilitovat a začlenit je do dospělého pracovního života. Cílovou skupinou jsou především TP do 26 let a zaměstnavatelé.

Cíl projektu:

Cílem projektu je vytvoření nástroje určeného pro práci s mladými tělesně postiženými lidmi (TP)do 26 let, díky kterému bude možné včasně diagnostikovat a rozvíjet jejich potenciál ve vztahu k trhu práce. Projekt bude realizován prostřednictvím 10 klíčových aktivit. Na začátku budou zmapovány dříve vzniklé nástroje, následně vznikne tematická síť složená vedle z partnerů ze zástupců zaměstnavatelů, TP, škol, ÚP a relevantních odborů KÚ. Zahraniční zkušenost práce s TP bude získávána v rakouském Linzu na týdenní stáži. Těžištěm projektu je tvorba Programu ucelené rehabilitace (PUR) uspořádaného do 5 modulů a Servis pro zaměstnavatele, jehož výstupem bude Metodika pro zaměstnavatele jak zaměstnávat TP. Mladí TS budou zapojeni do projektu v rámci všech klíčových aktivit, jak pilotáže, která ověřuje správné nastavení PUR, tak do následné evaluace. Výstupy projektu budou šířeny v rámci odborných článků, osmi seminářů, workshopů a mezinárodní konferenci.

 Aktivity v projektu:

Název aktivity                                                                                                              Termín realizace aktivity

1. Setkávání tematické sítě                                                                                         od 11/2013 do 01/2015

2. Zmapování stávajících nástrojů                                                                                od 09/2013 do 10/2013

3. Zahraniční zkušenost                                                                                              od 11/2013 do 12/2013

4. Program ucelené rehabilitace, metodika práce s klientem                                          od 11/2013 do 01/2015

5. Servis pro zaměstnavatele                                                                                      od 12/2013 do 12/2014

6. Pilotáž                                                                                                                   od 01/2014 do 01/2015

7. Mainstreaming výstupů projektu                                                                               od 01/2015 do 06/2015

8. Evaluace výstupů projektu                                                                                       od 01/2015 do 05/2015

9. Administrace projektu                                                                                              od 09/2013 do 06/2015

10. Spolupráce s projektem č. CZ.1. 04/5.1.01/B2.00011                                               od 10/2013 do 10/2013

                                                                                                                                 od 01/2015 do 04/2015

Výstupy projektu:

Metodika práce s mladými tělesně postiženými

Metodika pro zaměstnavatele

 

Kontakty:

Za příjemce podpora a realizátora projektu - Občanské sdružení D.R.A.K.

Za partnera Národní rada zdravotně postižených:

Za partnera REINTEGRA:

Za partnera Das Berufliche Bildungs und Rehabilitationszentrum (BBRZ):


AKTUALITY PROJEKTU

5. 5. 2014 - Setkání tematické sítě v O. s. D.R.A.K. dne 28. 4. 2014

Občanské sdružení D.R.A.K. spolu s partnery - Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky a jeho předsedou Mgr. Václavem Krásou, partnerem O. s. REINTEGRA Krnov s jeho zástupci a rakouským partnerem Das Berufliche Bildungs und Rehabilitationszentrum, v čele s jeho zástupci paní Alexandrou Wunderln a panem Antonem Sabo, přivítali dne 28. 4. 2014 v rámci workshopu k projektu "Včasná pracovní diagnostika pro TP" poslankyni Parlamentu ČR Bc. Janu Pastuchovou, jejího asistenta pana Jana Špringla a náměstka primátorky města Liberec pana Kamila Jana Svobodu, ředitele Jedličkova ústavu v Liberci pana Vladimíra Ptáčka s jeho zaměstnanci a dále pak zástupce zaměstnavatelů včetně zástupců středních škol v Libereckémkraji.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným za milé a především přínosné setkání!

 

5. 2. 2014 - Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit do konce února

V souvislosti s realizací projektu vyzýváme zájemce o vstup do projektu, aby se do 28. 2. 2014 přihlásili u věcné manažerky projektu paní Moniky Obajdinové (viz. kontakty na této stránce).

Cílová skupina projektu jsou osoby s tělesným postižením do 26 let.

 

Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu

Pozvánka

Program

Přihláška účastníka

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^