Terénní programy

Komu je služba určena?

 • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi

Věkově není cílová skupina omezena.

Uživatelem může být osoba patřící do jedné nebo více uvedených cílových skupin, a to na základě žádosti o poskytnutí sociální služby. Žádost je možné podat osobně, telefonicky nebo písemně a do služby může vstoupit klient také anonymně.

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

Služba je poskytována v přirozeném prostředí klienta, a to na území Libereckého kraje. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

S čím Vám můžeme pomoci?

Tato služba pomáhá lidem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Hrozí jim ztráta bydlení nebo již nemají kde bydlet. Ztratili zaměstnání a hrozí jim dlouhodobá nezaměstnanost. Jejich finanční možnosti jim nedovolí splácet dluhy. Nedostanou se k informacím a potřebují podpořit tak, aby zvládli svou situaci vyřešit.

Konkrétní oblasti jsou například:

 • Doklady a průkazy (získání chybějících osobních dokladů apod.)
 • Zdravotní péče (vyhledání potřebné zdravotní péče, zajištění preventivní zdravotní péče, zprostředkování dalších služeb apod.
 • Komunikace s úřady a institucemi (pomoc s vyplněním a podání, vyhledání možností vč. finanční a materiální pomoci apod.)
 • Přístřeší a bydlení (pomoc při vyhledávání, podpora udržení, zprostředkování návazných služeb apod.)
 • Dluhy a exekuce (možnosti řešení, hospodaření, podpora při komunikaci s věřiteli, zprostředkování návazných služeb apod.)
 • Materiální zabezpečení (zprostředkování navazujících služeb, uplatnění na trhu práce, sociální dávky apod.)

Fakultativní činnosti

Součástí sociální služby nejsou fakultativní činnosti.

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby telefonicky či e-mailem (viz. kontakty níže). Hlavní možností je však v tomto případě osobní kontakt pracovníka s potenciálním klientem přímo v terénu (v rámci depistáže) nebo prostřednictvím třetí osoby (úřady, lékaři, jiná sociální služba, veřejnost apod.)

Služba Vám bude poskytnuta na základě písemné dohody nebo na základě uzavření této dohody ústně, o čemž je učiněn záznam v naší evidenci. Službu je možné poskytnout také anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována zejména v přirozeném prostředí uživatelů (v terénu) na území Libereckého kraje. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

V případě zájmu je možné domluvit si schůzku v kancelářích v Liberci (je plně bezbariérová), nebo v Turnově, Tanvaldu či Hrádku nad Nisou (v těchto pobočkách disponujeme prostorem, který je dostupný i na invalidním vozíku, avšak nachází se mimo prostor samotné ambulance a jeho využití je třeba předem domluvit).

Pro poskytování co nejkvalitnější služby nám slouží také moderní technika. Všichni pracovníci disponují mobilním telefonem, počítačem připojeným k internetu a tiskárnou (tuto techniku mají obvykle k dispozici ve své kanceláři, nikoliv přímo v terénu). Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst.

Při poskytování služby je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v terénní formě. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu celkem jednomu klientovi.

Úhrada za poskytování služby

Služba je poskytována zdarma.

Dokumenty služby

Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek

Vnitřní pravidla služby

Vzor Smlouvy o poskytnutí sociální služby

 

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

KONTAKTY

Bc. Lenka Bobvošová

koordinátorka služby, sociální pracovnice

Tel.: 602 440 731, 602 700 564

Email:bobvosova@sdruzenidrak.org

 

Mgr. Jiřina Křiváková

sociální pracovnice

Tel.: 770 145 619

Email: krivakova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Zdeňka Synovcová

sociální pracovnice

Tel.: 773 666 095

Email: synovcova@sdruzenidrak.org

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

Oblačná 450/1 

460 05 Liberec 5

 

dále dle potřeby v dalších kontaktních místech našeho sdružení po území Libereckého kraje

dle dohody

služba je realizována zejména v terénu

________________________________________________________________________________________

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^