Sociální automobil

Tento automobil byl Občanskému sdružení D.R.A.K. předán  firmou Kompakt, spol. s r.o. dne 17. srpna 2010.

Automobil přivezl a našemu sdružení slavnostně předal zástupce firmy, pan Robert Adam. Na celé akci se podíleli také paní Marcela a pan Zdeněk Maruškovi, obchodní zástupci firmy Kompakt.

Naše poděkování patří samozřejmě všem, kteří se na sbírce finančních prostředků podíleli. Děkujeme!

Sociální automobil slouží pro poskytování sociálních služeb, pro provoz chráněných dílen a také pro mezinárodní spolupráci v oblasti péče o postižené dítě v rodině.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^