SAS pro rodiny s dětmi

Komu je služba určena?

Rodinám s dítětem/dětmi

Věkové složení je dané složením rodin - osoby od narození po seniorský věk (tj. děti, rodiče a prarodiče).

Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

Kdy a kde je služba poskytována?

  • Poradna Liberec:

                                               Adresa: Oblačná 450/1, Liberec 5

                                               Provozní doba: čtvrtek od 9 do 16 hod., jinak dle dohody

  • Pobočka Hrádek nad Nisou:

                                               Adresa: Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou

                                               Provozní doba: čtvrtek od 9 do 16 hod. (pouze po předchozí dohodě)

Poznámka: pro pobočku v  Hrádku n. Nisou je třeba alespoň jeden den před návštěvou kontaktovat pracovníka služby (viz. kontakty na webové stránce www.sdruzenidrak.org) a dohodnout se na Vaší návštěvě.

Službu je možné poskytnout také ve Vašem přirozeném prostředí, a to po předchozí domluvě. Pracovní doba terénních pracovníků je od pondělí do pátku 8 – 16 hod.

S čím Vám můžeme pomoci?

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výkon sociálně terapeutických činností
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • základní sociální poradenství a v případě potřeby zprostředkovávání odborného sociálního poradenství.

V praxi to znamená, že sociální pracovnice/pracovník služby dokáže rodiny podpořit v například následujících oblastech: péče o dítě, vztahové problémy, vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů na organizace, školy, sdružení, úřady, hospodaření s penězi, hledání zaměstnání i bydlení, řešení dluhů, vybavení kompenzačními pomůckami apod.

Fakultativní činnosti

V rámci sociální služby nejsou žádné fakultativní činnosti poskytovány.

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby osobně přímo na kontaktních místech služby, dále pak telefonicky či e-mailem (viz. kontakty níže).

Služba Vám bude poskytnuta na základě písemné dohody. Pro uzavření dohody je třeba splnit příslušnost k dané cílové skupině a ochota službu aktivně využívat a spolupracovat s ní.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována v našich dvou ambulancích na území Libereckého kraje nebo ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

Poradna v Liberci je plně bezbariérová, v poradně v Hrádku nad Nisou dokážeme po předchozí domluvě zajistit bezbariérovou konzultační místnost.

Pro poskytování co nejkvalitnější služby nám slouží také moderní technika. Každá poradna je vybavena počítačem s tiskárnou a připojením k internetu. Všichni pracovníci disponují mobilním telefonem. Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst.

Pokud je služba poskytována v terénu, je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v ambulantní formě a 1 klient v terénní formě. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu celkem dvěma klientům.

Úhrada za poskytování služby

Služba je poskytována zdarma.

Dokumenty služby

Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek

Vnitřní pravidla služby

Vzor Smlouvy o poskytnutí sociální služby

 

 Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

 Služba je realizována také díky podpoře měst Turnov, Tanvald a Desná.

 

Kontaktní místa služby SAS pro rodiny s dětmi v OS D.R.A.K.

Mgr. Martin Korych

koordinátor služby pro všechny regiony

Tel.: 725 952 088, 485 102 668

Email: korych@sdruzenidrak.org

 ________________________________________________________________________________________________

REGION LIBERECKO A HRÁDECKO

Bc. Ivana Storchová

sociální pracovnice pro region LIBERECKO, HRÁDECKO

Tel.:725 775 909

E-mail: storchova@sdruzenidrak.org

 

Mgr. Jiřina Křiváková

sociální pracovnice pro region LIBERECKO

Tel.: 770 145 619

E-mail: krivakova@sdruzenidrak.org


 

Mgr. Martina Šrejmová

pracovnice v sociálních službách

pedagog volnočasových aktivit

Tel.: 773 666 378

E-mail: srejmova@sdruzenidrak.org

 

Kontaktní místo Ambulantní hodiny

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

ČT 9:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)

________________________________________________________________________________________________

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

Horní náměstí č.p. 71

463 34 Hrádek nad Nisou

ČT 9:00 - 16:00 (ambulance - pouze po předchozí domluvě)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)
________________________________________________________________________________________________ 

REGION TANVALDSKO

Služba je poskytována v rámci veřejné zakázky

„Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Mgr. Tatiana Humeníková

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 607 013 204

Email: humenikova@sdruzenidrak.org

 

Bc. Martina Klingerová

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 702 020 398

Email: klingerova@sdruzenidrak.org

 

Zuzana Peštová

pracovnice v sociálních službách pro region TANVALDSKO

Tel.: 607 013 205

Email: pestova@sdruzenidrak.org

 

Leták pro klienty ke stažení

 

Kontaktní místo

Ambulantní hodiny

U Školky 579

468 41 Tanvald

ČT 9:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)
________________________________________________________________________________________________ 

REGION TURNOVSKO

Služba je poskytována v rámci veřejné zakázky

„Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“

Registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734, financovaného z Evropského sociálního a investičního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Yvette Isabel Richtrová

pracovnice v sociálních službách pro region TURNOVSKO

Tel.: 601 010 550

Email: richtrova@sdruzenidrak.org

 

Jana Bartošová

pracovnice v sociálních službách pro region TURNOVSKO

Tel.: 778 451 405

Email: bartosova@sdruzenidrak.org

 

Mgr. Jiřina Křiváková

sociální pracovnice pro region TURNOVSKO

Tel.: 770 145 619

E-mail: rysava@sdruzenidrak.org


 

Leták pro klienty ke stažení

 

Kontaktní místo Ambulantní hodiny

Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

ČT 9:00 - 16:00 (ambulance)

PO až PÁ 8:00 - 16:00 (terén)

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^