SAS pro osoby se zdravotním postižením a seniory

Komu je služba určena?

 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením

Věkové je cílová skupina omezena pro osoby starší 19 let.

Uživatelem může být osoba patřící do jedné nebo více uvedených cílových skupin, a to na základě žádosti o poskytnutí sociální služby. Pro využití služby se předpokládá trvalý pobyt na území Libereckého kraje nebo jiný vztah k našemu regionu (např. přechodný pobyt, zaměstnání, rodinné vazby apod.)

S čím Vám můžeme pomoci?

Cílem registrované sociální služby je podpora sociálních dovedností a zlepšení kontaktu se společenským prostředím, podpora uživatelů při participaci na běžně dostupných aktivitách. Konkrétní oblasti jsou například:

 • Doprovod na úřad a úřední jednání
 • Pomoc při vyplnění žádostí a úředních dokumentů
 • Pomoc při řešení finanční, bytové a sociální situace
 • Pomoc při zprostředkování dalších odborných služeb (nejen sociálních)
 • Podpora soběstačnosti a samostatnosti (např. formou nácviků či aktivizace přirozeného okolí)
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc při odvolání se proti rozhodnutí)
 • Sociálně terapeutická a poradenská činnost
 • Podpora při setrvání v přirozeném prostředí

Kdy a kde je služba poskytována?

 • Poradna Liberec:

                                               Adresa: Oblačná 450/1, Liberec 5

                                               Provozní doba: čtvrtek 9-16 hod.

 • Pobočka Tanvald:

                                               Adresa: U Školky 579, Tanvald

                                               Provozní doba: čtvrtek 9-16 hod.

 • Pobočka Turnov:

                                               Adresa: Antonína Dvořáka 2243, Turnov

                                               Provozní doba: čtvrtek 9-16 hod. (pouze po předchozí dohodě)

 • Pobočka Hrádek nad Nisou:

                                               Adresa: Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou

                                               Provozní doba: čtvrtek 9-16 hod. (pouze po předchozí dohodě)

Fakultativní činnosti

Součástí sociální služby není poskytování fakultativních služeb.

Co udělat pro vstup do služby?

Zájemci o službu mohou kontaktovat pracovníky služby osobně přímo na kontaktních místech služby, dále pak telefonicky či e-mailem (viz. kontakty níže)

Služba Vám bude poskytnuta na základě písemné dohody nebo na základě uzavření této dohody ústně, o čemž je učiněn záznam v naší evidenci. Službu není možné poskytnout anonymně.

Prostředí poskytování služby

Služba je poskytována v našich čtyřech ambulancích na území Libereckého kraje nebo ve Vašem přirozeném prostředí. Chceme Vám být co nejblíže, abychom službu mohli poskytovat co nejširšímu okruhu zájemců.

Kancelář v Liberci je plně bezbariérová, v ostatních pobočkách disponujeme prostorem, který je dostupný i na invalidním vozíku, avšak nachází se mimo prostor samotné ambulance (jeho využití je třeba předem domluvit).

Pro poskytování co nejkvalitnější služby nám slouží také moderní technika. Každá poradna je vybavena počítačem s tiskárnou a připojením k internetu. Všichni pracovníci disponují mobilním telefonem. Pro aktuální informace poskytované našim klientům používáme nejrůznější databáze a systémy, jako jsou právní informační systémy nebo databáze volných pracovních míst.

Pokud je služba poskytována v terénu, je vždy nutné zajistit, aby prostředí bylo bezpečné pro klienta i pracovníka služby.

Kapacita služby

Maximální okamžitá kapacita je 1 klient v ambulantní formě a 1 klient v terénní formě. Tj. v jeden okamžik je možné poskytnout službu celkem dvěma klientům.

Úhrada za poskytování služby

Služba je poskytována zdarma.

Dokumenty služby

Pravidla pro podávání a řešení stížností, námětů a připomínek

Vnitřní pravidla služby

Vzor Smlouvy o poskytnutí sociální služby

Leták ke službě

 

Pro rok 2017 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/4622/2016.

 

Pro rok 2016 je služba podpořena MPSV prostřednictvím Libereckého kraje smlouvou č. OLP/644/2016.

Pro rok 2016 je služba realizována díky dotaci Libereckého kraje č. OPL/3688/2015.

Pro rok 2016 službu podpořilo Statutární město Liberec.

 

 

Kontakty

Mirka Kyksová, Dis.

koordinátor služby pro všechny regiony

pracovník v sociálních službách pro region LIBERECKO, TURNOVSKO a HRÁDECKO

Tel.: 485 102 668, 607 013 206

Email: kyksova@sdruzenidrak.org

Tereza Kapalínová, DiS.

sociální pracovnice pro region LIBERECKO

Tel.: 702 018 832

Email: kapalinova@sdruzenidrak.org

Bc. Zdena Synovcová

sociální pracovnice pro region TANVALDSKO

Tel.: 773 666 095

Email: synovcova@sdruzenidrak.org

 

 

Kontaktní místo

 

Kontaktní místo

Oblačná 450/1

460 05 Liberec 5

D.R.A.K. Antonína Dvořáka 2243

511 01 Turnov

 

Kontaktní místo

 

Kontaktní místo

D.R.A.K. U Školky 579

468 41 Tanvald

D.R.A.K. Horní náměstí 71

463 34 Hrádek nad Nisou

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^