Podporují nás

Naše sdružení získalo a průběžně získává podporu od různých fondů nadací, vládních i nevládních organizací a agentur, ale také od mezinárodních subjektů. Mezi těmi, kdo naše aktivity podporují, nechybějí fyzické ani právnické osoby z komerčního i neziskového sektoru. Všem partnerům mnohokrát děkujeme za podporu!

Pokud chcete naši činnost podpořit i Vy, budeme velmi potěšeni a neváhejte nás, prosím, kdykoli kontaktovat.

PODROPUJÍ NÁS 

Evropská unie

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj

 

Statutární město Liberec

 

Lesy České republiky

 

Nadace Preciosa

Nadace Škola hrou

Nadace Euronisa

Nadační fond LASVIT

 

Nadační fond J & T

Nadace Agrofert

Spolupracující organizace

   

 

 


 Sbírka "Pozvedněte slabé!"

pořádané Nadací EURONISA

V roce 2014 byla naše organizace podpořena výtěžkem z 11. ročníku sbírky "Pozvedněte slabé!", ktoru již tradičně pořádá Nadace EURONISA. Získané finanční prostředky byly využity na realizaci součásti dlouhodobého záměru našeho sdružení - Centrum ucelené rehabilitace pro osoby s tělesným znevýhodněním D.R.A.K. Liberec.

Výstupy dlouhodobého záměru jsou zaměřeny na osoby s tělesným, případně kombinovaným postižením a jejich pečující rodiny, případně pečující jednotlivce. Cílem je přispět ke zkvalitnění života těchto občanů, zlepšit vzájemnou informovanost i podmínky pro občanskou participaci, osobní emancipaci i pracovní zapojení a omezit tak riziko sociální exkluze těchto znevýhodněných občanů. Současně záměr působí jako jeden z nástrojů následné a provázané péče o tělesně postižené i prostředek prevence možných sociálně patologických jevů – snižuje riziko zneužití a jiného poškozování občanských i lidských práv tělesně postižených občanů.

Díky podpoře veřejné sbírky Pozvedněte slabé! se maminky s dětmi zúčastnily víkendového psychorehabilitačního pobytu. Děkujeme.

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^