Komunitní kompostování v D.R.A.K.

Komunitní kompostování v D.R.A.K.

Období trvání projektu: 1. 7. 2016 - 31. 12. 2016 (kompostovací dvorek bude v provozu i po ukončení této části projektu)

Projekt je zaměřena na rozvoj komunitního kompostování bioodpadů vzniklých nejen v souvislosti s provozem komunitní zahrady v sídle Občanského sdružení D.R.A.K. z.s., ale i v domácnostech jednotlivých účastníků projektu - zaměstnanců a účastníků ostatních aktivit sdružení.

Součástí projektu je i zapojení do systému kompostování samotné organizace, neboť na jejím pozemku vznikají biiodpady vhodné k tomuto způsobu recyklace (větve, listí apod.)

Výstupem projektu je vznik kompostovacího dvorku v areálu žadatele o velikosti 10 vermikompostérů a 4 klasických kompostérů o objemu 800l.

 

Tento projekt je podpořen Ekofondem statutárního města Liberec.

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^