Klub maminek

Občanské sdružení D.R.A.K. podporuje činnost zájmového sdružení Klub maminek, v rámci něhož se scházejí maminky a rodinní příslušníci osob se zdravotním postižením. Klub maminek byl založen v roce 2003 za účelem setkávání maminek dětí s postižením. V našich prostorách mají maminky vytvořeno vlastní zázemí, které využívají ke společným schůžkám i  tvůrčím činnostem.

Své aktivity maminky vyvíjejí také mimo areál Občasného sdružení D.R.A.K. Pravidelné akce se odehrávají na konci školního roku a na podzim. A další setkání probíhají po celý rok např. při společných výletech nebo při jiných příležitostech.

Klub maminek při Občanském sdružení D.R.A.K. děkuje všem sponzorům a partnerům, díky jejichž podpoře může realizovat své činnosti.


Vybrané aktivity Klubu maminek


Rozloučení se školou

aneb

učení už bylo dost, chceme si hrát pro radost

Prázdniny jsou již za dveřmi, a tak jsme se v úterý 25.6.2013 sešli s dětmi ze ZŠ speciální a jejich učitelkami, abychom si na konci školního roku trošku zasoutěžili. A protože tak činíme již několikátý rok, nemohly se děti dočkat, kdy vše konečně začne. Bohužel letošní počasí je natolik nevyzpytatelné, že pršelo a pršelo. A nám nezbylo, než vše uzpůsobit nevelkým prostorám školy. A protože učení už bylo opravdu dost, rozhodli jsme se trošku vyzkoušet, co už dětí umí. A tak jsme připravili stavění puzzle, třídění barevných pecek, navlékání velikých korálků, shazování pyramidy z plechovek. A samozřejmě nesmělo chybět házení míčků do košíku a slalom – tentokrát však s košíčkem s míčkem v ruce. Některé děti zvládaly i přes svůj těžký hendikep vše naprosto perfektně, jiné potřebovaly velkou pomoc paní učitelky. Všechny se ale opravdu moc a moc snažily a hlavně bavily. Na konec byla připravena soutěž pro paní učitelky a pana ředitele, abychom zjistili jejich trpělivost. Děti povzbuzovaly, a tak i tato soutěž proběhla naprosto bezvadně. Nutno podotknout, že všichni zúčastnění kantoři jsou opravdu trpěliví. Za svoji snahu všichni dostali sladkou odměnu, ke které přispěl i náš dlouholetý sponzor.

Ukončení setkání bylo ještě zpestřeno předáním pohárů za 1. místo v krajském kole výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, které získala třída 6.P.

Dopoledne rychle uteklo a my se museli rozloučit. Popřáli jsme si krásné prázdniny plné sluníčka a slíbili si, že se za rok opět sejdeme.

Fotografie k akci jsou umstěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová

 


Buřty 2013

Po několika již uskutečněných a vždy velmi zdařilých akcích pro rodiny z o.s. D.R.A.K. Liberec s těžce postiženými dětmi, jsme i letos začaly chystat toto setkání s velkým předstihem. Nejdůležitější bylo vybrat správný termín - zcela určitě pátek a hlavně „objednat“ co nejlepší počasí. A tak vše bylo domluveno na pátek 21.6.2013. Několik dní předtím trápila celou republiku úmorná vedra, tak jsme doufaly, že se počasí umoudří a bude prostě prima. Velké teplo některé děti a nejen děti, ale i rodiče velmi špatně snáší.

Vše začalo naprosto v pohodě a už po druhé hodině se začali všichni sjíždět do hasičárny ve Vesci. Jako překvapení pro děti jsme měli pozvanou vodní a potápěčskou záchrannou službu a Český červený kříž. Zástupci vodní záchranné služby udělali dětem přednášku o jejich činnosti, po které následoval čas na dotazy. A že jich nebylo málo, ptaly se nejen děti, ale i přítomní dospělí. Povídání bylo zajímavé a všichni se dozvěděli spoustu nového. Každý si mohl osahat výstroj, což se dětem samozřejmě líbilo. Při poslouchání všem vyhládlo, a tak se začali shánět po buřtíkách. To už však naši úžasní dobrovolní hasiči dávno dali opékat dostatek buřtíků na rošt nad oheň. Zbyla však chvilička času, která se perfektně hodila k povídání o ošetřování raněných s praktickou ukázkou. Míša z červeného kříže naši figurantku tak skvěle namaskovala, že se kdekdo ptal, kde se jí to stalo. Děti překvapily svými znalostmi o první pomoci, tak si všichni jen vše zopakovali. Mohly si leccos vyzkoušet a nakonec se mohly i nechat namaskovat. I tato část odpoledne se vydařila a už voněly opečené buřty. Po první várce buřtů se doslova zaprášilo (pečivo nám opět věnoval náš úžasný sponzor), ale to už se opékaly další. Pro vyplnění volného času přichystali pro děti dobrovolní hasiči džberovky, ze kterých si mohly vyzkoušet zásah na cíl (stříkáním vodou shazovaly plechovky). Vzhledem k dost teplému počasí nikomu rozhodně nevadilo i malé osprchování. Všem se to moc líbilo a někteří si to zkusili i víckrát. Na hraní bez vody byly připraveny různé míče a hokejky na florbal. Za celé odpoledne se opravdu nenašel nikdo, kdo by se nudil.

Odpoledne se opravdu vydařilo, počasí vyšlo na jedničku! Všechny děti byly šťastné a spokojené, o čemž svědčí i spousta fotografií. Všem se moc líbilo a nikomu se nechtělo domů. Večer jsme se rozcházeli unavení, ale s příslibem, že za rok se určitě sejdeme zase.

Velký dík patří zaměstnancům vodní a potápěčské záchranné služby Liberec, Míše z ČČK Liberec. Největší poděkování patří dobrovolným hasičům z Vesce, kteří nám ji několikátý rok umožňují toto setkání a pomáhají s jeho realizací.

Díky Vám všem budeme vzpomínat na senzační odpoledne a už nyní se těšíme na setkání za rok.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová


Buřty 2012

Již koncem května jsme začaly připravovat tradiční Buřty v hasičárně. Byl vybrán datum a to pátek 22.6. Pokoušely jsme se oslovit zástupce různých organizací pro zpestření programu. Někteří přislíbili, že naši akci podpoří. Bohužel, jak se později ukázalo, termín nebyl vybraný šťastně. Nakonec se úplně všichni omluvili z důvodu účinkování na dnu Libereckého kraje. Nezbývalo tedy než doufat, že se sejdeme v hojném počtu a v dobré náladě, kterou nezkazí absence organizovaného programu, Pro dětičky jsme připravily možnost vyzkoušet si různé aktivity, od „lovení rybiček“, shazování pyramidy z plechovek až po důkladnou prohlídku hasičského auta. Co nám tedy rozhodně přálo, bylo počasí. Sluníčko krásně svítilo, nebe bez mráčků, prostě paráda. Díky tomu se nás sešlo opravdu hodně od těch úplně nejmenších – malinkých miminek až po prarodiče. Kdo chtěl si mohl opéci sám buřtíka.  Pro ty, kterým se nechtělo, opékali buřty dobrovolní hasiči. Přišli nás navštívit zástupci nadace Lasvit, kteří se krásně zapojili do komunikace s dětmi i jejich rodiči. Všichni se náramně bavili a nikomu se nechtělo domů. Odpoledne uteklo neskutečně rychle, až nám to bylo líto. Pro rozveselení odcházejících dětiček jsme měly připravené balíčky se sladkostmi a různými drobnostmi. Balíčky jsme mohly dětem rozdávat díky úžasným sponzorům, kteří nás podpořili. Jim a samozřejmě i dobrovolným hasičů patří náš velký dík. Moc si vážíme jejich podpory a pomoci a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová


Rozloučení se školou 2012

aneb sportovat se nebojíme, s úsměvem vždy vše splníme

Konec prázdnin se blíží a tak začaly přibývat dotazy dětí, zda i letos bude rozloučení se školou. Odpoveď byla jednoznačná: samozřejmě, že bude a to v úterý 19.6.2012. Některé děti to již znají a s nadšením očekávají, co si pro ně tentokrát připravíme za činnosti. Ty které jsou prvně zvědavě sledují ostřílené kamarády a pak se s elánem zapojují do veškerého dění. Bohužel počasí s námi tentokrát nekamarádilo, a v plánovaném čase zahájení se dalo do deště. Tak jsme byli nuceni ze hřiště vše přesunout do stísněných prostor školy a tak i trochu improvizovat. Na náladě a chuti soutěžit to nikomu neubralo a tak se hned všechny děti včetně paní učitelek zapojily do jednotlivých činností. A že se děti musely snažit, pokud chtěly postavit co nejvyšší komín z kostek, nebo balónky shodit pyramidu z plechovek, nebo úspěšně projet slalom s míčem a hokejkou. Všichni se opravdu s velkým nasazením zúčastnili a navzájem podporovali. Dopoledne velmi rychle uteklo, tak ještě před rozloučením došlo na sladkou odměnu a nějaké maličkosti nezbytné na prázdniny. Tímto patří velké dík všem sponzorům, díky kterým měly děti ještě větší radost ze stráveného dopoledne.

Všem zúčastněním se moc líbilo. S přáním krásných prázdnin jsme se rozloučili a slíbili si, že se opět sejdeme v dalším školním roce.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová


Předvánoční posezení 2011

Předvánoční posezení 2011Tak jako každý rok i letos se uskutečnilo v pátek 16.12.2011 předvánoční posezení rodin s těžce postiženými dětmi v o.s. D.R.A.K. Je to takové malé zastavení v náročné péči o dětičky a zároveň užitečná výměna informací. Bohužel ne všichni se mohli zúčastnit tak, jak by si přáli. Trošku nás pozlobilo nepříznivé počasí, trošku nemoci a tak se nás sešlo o něco méně, než jsme předpokládali. Rozhodně to však neubralo na skvělé předvánoční atmosféře. Hned po příchodu se šikovnější dětičky pustily do výroby papírového vánočního řetězu. Netrvalo dlouho a zapojily se i maminky. A tak se povídalo, lepilo a zobaly dobroty, které nám z velké části poskytli sponzoři. Tímto jim patří naše velké poděkování. Někteří s námi spolupracují již několik let a vždy nám ochotně věnují dobrůtky pro dětičky. Velké poděkování patří Nadačnímu fondu Tesco, který nám v letošním roce poskytl finanční dar na zakoupení ovoce na toto setkání. Všem zúčastněným tyto zdravé dobroty udělaly velikou radost. Tak nám páteční odpoledne uteklo v příjemné náladě. Bohužel vše jednou končí, a tak jsme se museli i my rozloučit s přáním krásných vánoc. Každý  domů odcházel se skvělou náladou, klidem i pohodou a v neposlední řadě s  trochou vitamínů, které potěšili nejenom děti.

Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat sponzorům, díky kterým se i letošní předvánoční posezení vydařilo.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová

 


Předvánoční vyrábění

Předvánoční vyrábění 2011Počasí letos zimním radovánkám zrovna nepřeje, tak jsme se rozhodli dětem trošku zimu přiblížit. Dne 6.12.2011 jsme zorganizovali pro děti ze speciálních tříd předvánoční vyrábění na téma zima. I přes velkou nemocnost se sešlo dost dětiček a tak jsme mohli začít. No a samozřejmě čím jiným než pořádným koulováním. Děti i paní učitelky se na nás nejdříve dívali dost nevěřícně, ale nakonec se zapojili úplně všichni a chvílemi to vypadalo, že se k jiné činnosti ani nedostaneme. Po vydařené kolovačce jsem se mohly s elánem vrhnout na stavění (sestavování)  sněhuláků, výrobu přáníček a zasoutěžit o nejdelší vánoční řetěz. Všechny třídy se snažily seč jim síly stačily, ale jak už to bývá, vyhrát může jen jeden. Po skončení jsme všechny řetězy pečlivě přeměřili a vítězné třídy odměnil sladkostí. Na závěr jsme si popřáli krásné vánoce a dětem předali balíčky se sladkostmi.

 

Velké poděkování patří nejenom všem zúčastněným, ale hlavně sponzorům, kteří nám poskytli sladkosti do balíčků pro děti a bez jejichž pomoci, bychom se neobešli. Ještě jednou díky všem.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová


Buřty 2011

Buřty 2011Prázdniny už klepou na dveře a tak se v pátek 24.6.2011 uskutečnilo tradiční setkání maminek z D.R.A.K.a a jejich těžce postižených dětí a samozřejmě sourozenců, manželů i známých v hasičárně ve Vesci, které bylo i letos spojené s opékáním buřtů. Tak jako snad každý rok i tentokrát si s námi počasí pohrávalo. V poledne se objevila první přeháňka a déšť strašil i později. Některé maminky se rozmýšlely, zda se s dětmi vydat do hasičárny, nebo se omluvit. Nakonec však všechny dorazily a rozhodně nelitovaly. Počasí se umoudřilo a už strašily jen mraky, ale déšť nás netrápil. Letos jsme měly pro děti připraveno několik překvapení.

Jako první dorazila Městská policie Liberec, ale nikdo se nemusel bát. Přijeli nám ukázat práci s pejsky – chytání lupiče. Děti se trošku štěkajících psů bály, ale moc se jim líbili. Děti si mohly prohlédnout policejní auto, ty z šikovnějších dětí si do něj mohly vlézt, vyzkoušet něco z výstroje a všechny si poslechnout povídání o prevenci. Nutno říci, že to všechny moc bavilo, dokonce i rodiče! Nakonec děti dostaly od policistů balíčky s úžasnými věcmi – kdo mohl, tak se hned oblékl do reflexní vesty a už ji nesundal. Některé doslova uchvátil „pípák“ a tak jsme děti nejenom krásně viděli, ale zcela určitě i slyšeli.

Bylo to opravdu fajn, a proto patří velký dík všem strážníkům Městské policie, kteří se věnovali našim dětem a ochotně odpovídali na všechny jejich otázky.

Po odjezdu Městské policie jsme se všichni posilnili opečenými buřtíky, které jako vždy úplně skvěle opékal dobrovolný hasič Martin Fol – i jemu patří poděkování za pomoc.

Po posilnění čekalo děti ještě jedno překvapení. Tentokrát přijeli zaměstnanci firmy Ramon, kteří dětem předvedli auta a vrtulník na dálkové ovládání. I přesto, že některé dětičky měly problémy tak rychlé stroje „ukoukat“, byly doslova nadšené. Nakonec dostaly nějaké maličkosti k mobilům a polystyrenové modely letadel-házedel. To bylo nadšení. V mžiku se proměnil plácek před hasičárnou v letiště. A to byste viděli, jak všechna nádherně létala. Samozřejmě i těmto zaměstnancům patří poděkování.

Dovolím si říct, že se odpoledne opravdu vydařilo. Všechny děti byly opravdu šťastné a spokojené, o čemž svědčí i spousta fotografií. Všem se moc líbilo a nikomu se nechtělo domů. Rozešli jsme se s příslibem, že za rok se určitě zase sejdeme.

Ještě jednou děkuji Městské policii Liberec za skvělý přístup k našim dětičkám (ale i jejich rodičům), zajímavé a hlavně poučné povídaní a čas strávený s lidmi z D.R.A.K.a, zaměstancům fy Ramon za ukázku aut a dobrovolným hasičům z Vesce, kteří nám umožnili toto setkání v hasičárně a pomohli s jeho realizací. Díky Vám všem budeme vzpomínat na bezva odpoledne a těšit se na další setkání.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová


Rozloučení se školou aneb my už všechno umíme, proto se dnes bavíme

Rozločení se školou 2011Tak jako už několik posledních let i letos se rozhodly maminky z D.R.A.K.a uspořádat pro děti ze speciálních tříd základní a mateřské školy pro tělesně postižené rozloučení se školou. A tak jsme od dubna vymýšlely různé úkoly pro dětičky, ale i pro paní učitelky. Nakonec bylo rozhodnuto a zbývalo už jen vyrobit velké puzzle pro jednotlivé třídy (po složení nám vznikla básnička k rozloučení se školou) a ještě větší puzzle pro paní učitelky a sehnat pár maličkostí do balíčků pro děti. Nastalo úterý 14.6.2011 a vše mohlo vypuknout. Počasí si s námi trošku pohrávalo, ráno pršelo a tak paní učitelky měly strach jít ven. Podařilo se nám je přesvědčit a celé soutěžení mohlo probíhat na hřišti JÚ. Nakonec nám počasí přeci jen přálo, usmálo se sluníčko a bylo příjemně teplo. Děti se moc těšily a s vypětím všech sil absolvovaly všechny disciplíny. Nejvíce je již tradičně bavilo lovení rybiček, ale pozadu nezůstalo ani trefování míčků florbalkou do branky a stavění komínu. Všechny děti samozřejmě potěšil úkol pro paní učitelky, které soutěžily o nejrychlejší postavení velkého domečku z puzzlí. Děti povzbuzovaly a v případě potřeby i radily. A musím říct, že všechny paní učitelky se opravdu snažily. Nejrychlejší byly paní učitelky z 5.P. Nakonec všechny čekala odměna – medaile za účast a balíček se sladkostmi a pár maličkostmi, které potěší. Před rozloučením jsme dětem musely slíbit, že zase někdy přijdeme a budeme si hrát.

Akce se opravdu vydařila, děti byly šťastné a spokojené. A tak nezbývá než poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošního rozloučení se školou a všem, kteří nám darovali drobnůstky do balíčků.

Fotografie k akci jsou umístěny ve spodní části stránky.

Jitka Pavlová

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^