Ekologická zahrada

Drakova ekologická zahrada II.                                         

Akce byla podpořena Ekofondem Statutárního města Liberec

Projekt probíhal od dubna do prosince roku 2009.               

Vážení přátelé, děkujeme Vám za poskytnutou finanční podporu v celkové výši 81 000 Kč, která byla využita na úpravu a rozšíření Ekologické zahrady II. o.s. D.R.A.K.

Rozšířením ekologické zahrady nabízíme:

  1. možnost zapojení osobám se zdravotním znevýhodněním a seniorům do údržby, ochrany a tvorby zeleně ve městě
  2. možnost ekologické výchovy a osvěty, kde se nám daří rozšiřovat znalosti cílových skupin

Ekologická zahrada je otevřena od pondělí do  pátku, od 8 do 16 hodin. Jsou zde zaměstnány 3 zdravotně znevýhodněné osoby v rámci aktivit  chráněných dílen o.s. D.R.A.K.

Tematické zařazení spadá do ekologické výchovy a osvěty. Dále pak do údržby, ochrany a tvorby zeleně ve městě.

Ekologická výchova a osvěta

  1. Vybudovali jsme smyslovou stezku: bylinnou zahrádku, sbírku dřevěných vzorků s ukázkami letokruhů a strukturami dřeva. Dále pak stanoviště ekologické suché skalky, kde jsou vysázené suchomilné vegetace. Vytvořili jsme nový hřbitov odpadků a také hmatovou sbírku hornin. Pro třídění odpadků v o.s. D.R.A.K. se nám osvědčily nádoby určené k třídění odpadků, jejichž ovládání zvládnou i osoby TZP, upoutané na vozíku.
  2. Zprovoznili jsme speciální houpačku určenou pro osoby pohybující se na vozíku a vytvořili vrbové iglů (chýše) s vrbovým tunelem. V prostředí zahrady jsme zahradní lavice a stoly určené pro eko semináře i zasloužený odpočinek.

Údržba, ochrana a tvorba zeleně

Ošetřili jsme, prořezali a vykáceli stromy. Dále jsme ošetřili dřeviny na pozemku o.s. D.R.A.K., vysadili ovocné keře, zatravnili zahradu a vybudovali bezbariérové chodníčky pro osoby s tělesným znevýhodněním.

Zahradu po celý rok mohou využívat:

Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Spolek pro vlastivědnou práci v Liberci, který pořádá výlety do okolí Liberce, Svaz tělesně postižených v ČR místní organizace Liberec Jizerka, Roska Liberec, Arkus SOP Liberec, Regionální organizace zdravotně postižených Sever. Zahradu mohou využívat také členové Českého svazu bojovníků za svobodu. Na přátelskou návštěvu zavítaly a zahradu využily i děti  z MŠ blízkého okolí a děti z Jedličkova ústavu .

Na úpravě a rozšíření Ekologické zahrady II. se spolupodíleli:

Krajský úřad Libereckého kraje částkou  50 000 Kč - spoluúčast na projektu

Severočeská plynárenská a.s. částkou 40 000 Kč - nákup lavic a stolů

Firma Ligranit a.s. darovala kameny pro skalku a hmatovou sbírku hornin

Chemický vojenský prapor Liberec na údržbě zahrady

Dobrovolní pracovníci CITI Bank na údržbě zahrady

OŠ Lesnictví Hejnice, SEV Divizna Liberec, ÚP Liberec mzdy ZP zaměstnanců

Za Vaši podporu Vám děkujeme!

Lenka Bobvošová, manažerka projektu

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^