Dračí zahrada

DRAČÍ ZAHRADA

TENTO PROJEKT JE PODPOŘEN Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC

Dračí zahradaV rámci projektu došlo k zakoupení potřebného vybavení pro vytvoření komunální zahrady na pozemku ve vlastnictví realizátora projektu, Občanského sdružení D.R.A.K.. Tato komunitní zahrada byla doplněna o činnosti kompostování bioodpadů vzniklých nejen v souvislosti s provozem komunální zahrady, ale i v domácnostech jednotlivých zájemců o takovou formu ekologické likvidace bioodpadů z řad zaměstnanců sdružení i veřejnosti. Součástí projektu bylo i zapojení do systému kompostování samotné organizace realizátora, kde na jeho pozemku vznikají biiodpady vhodné k tomuto způsobu recyklace (větve, listí apod.). Za účelem efektivního kompostování těchto rostlinných odpadů byl zakoupen elektrický drtič větví, který umožňuje ekologicky zpracovat i materiál o silnějších průměrech (větve).

Na pozemku realizátora projektu bylo umístěno 10 ks velkoobjemových „big bagů“ o rozměru 90x90x100 cm. Do „big bagů“ byla umístěna kvalitní zemina, kterou se realizátorovi projektu podařilo získat sponzorsky od Rašeliny Sběslav. Tento způsob založení komunální zahrady byl zvolen z důvodu možného zapojení cílové skupiny osob se zdravotním postižením (vozíčkářů) do celého projektu, neboť zvýšený povrch improvizovaných záhonů umožní přístup těchto osob k sadebnímu materiálu a práci s ním. V průběhu prvního vegetačního období probíhalo pěstování rychle rostoucích rostlin, zejména zeleniny.

Dračí zahradaÚčastníkům projektu jsou dále k dispozici kompostéry, které tito účastníci využívají ke kompostování rostlinného odpadu i odpadu z vlastní domácnosti. Za tímto účelem probíhala edukace účastníků o vhodnosti materiálů ke kompostování a také konzultace konkrétních případů doneseného odpadu ke kompostování. Do kompostování bioodpadů byl zapojen také rostlinný odpad vzniklý na pozemku žadatele.

Možnost kompostování v organizaci realizátora projektu byla nabídnuta také veřejnosti, a to prostřednictvím webových stránek realizátora. Činnosti zahájené na základě tohoto projektu budou pokračovat i po jeho skončení, komunitní zahrada i možnost kompostování na pozemku Občanského sdružení D.R.A.K. budou k dispozici dalším zájemcům z řad zaměstnanců i veřejnosti.

 

POKUD I VY MÁTE ZÁJEM O KOMPOSTOVÁNÍ ODPADŮ, KONTAKTUJTE NÁS

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^