Dobrovolnictví v Občanském sdružení D.R.A.K. z.s.

Jsme velice rádi, že se na naší činnosti podílí také velké množství dobrovolníků. Jejich pomoc je nenahraditelná pro osoby se zdravotním postižením např. při volnočasových aktivitách, ale také při zajištění chodu areálu, ve kterém sídlíme. Všem dobrovolníkům patří náš velký dík za práci, kterou odvádějí!

V posledních letech se stále častěji setkáváme se vstřícností firem, které svým zaměstnancům umožňují vykonávat dobrovolnickou činnost pro neziskové organizace. Je potěšující, že například zaměstnanci společností Severočeské vodovody a kanalizace nebo City Bank nám pravidelně pomáhají s údržbou zahrady, malováním místností a s dalšími pracemi, které jsou pro naše členy obtížně zvládnutelné. Hluboce si toho vážíme a všem Vám mnohokrát děkujeme!

 

DOBROVOLNICKÉ CENTRUM D.R.A.K.


Bylo akreditováno rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, odboru prevence kriminality, Praha, dne 27. března 2015 pod č.j.: MV-23714-5/OP-2015, na dobu čtyř let.

Vysílání dobrovolníků v rámci krátkodobé i dlouhodobé dobrovolnické služby v oblasti:

 

a)      pomoci zdravotně postiženým, seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase (volnočasové aktivity);

b)      v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací (pomoc v projektech).

 

Územní působnost:

Dobrovolnické centrum D.R.A.K. působí v rámci Libereckého kraje.

 

Kontaktní osoba – koordinátor dobrovolníků:

Mgr. Bc. Vladimír Drahoš, tel.: 607 662 007, e-mail: drahos@sdruzenidrak.org

 

Dokumenty ke stažení:

Dotazník - nabídka práce pro dobrovolníky

Etický kodex dobrovolníka, práva a povinnosti

Závazek mlčenlivosti

Registrační karta dobrovolníka

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^