• Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
Občanské sdružení D.R.A.K.1 Občanské sdružení D.R.A.K.2 Občanské sdružení D.R.A.K.3 Občanské sdružení D.R.A.K.4

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec

 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., ve spolupráci s německým, řeckým a italským partnerem realizují mezinárodní projekt s názvem

,,Evropě se daří dobře!?" - otázky a odpovědi na téma euroskeptismu“

  Budeme rádi když nám v rámci průzkumu veřejného mínění vyplníte krátký anonymní dotazník na který se přesměrujete zde.

 

 

 "Nově otevřená P Ů J Č O V N A  zdravotních pomůckek, (Pomůcky Zdravotní Techniky) a servis na opravu těchto pomůcek"

 

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impuls a podnítilo je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Činnost sdružení je zaměřena na 3 skupiny občanů:

  •      Děti, mládež a dospělí s tělesným postižením
  •      Pečující maminky, tatínkové, rodiny
  •      Osoby, rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením 

 

Snažíme se o to, abychom těmto skupinám nabídli ucelenou podporu zahrnující poradenství, vzdělávání, aktivizaci, zaměstnání,setkávání či volnočasové aktivity. 
Pro lidi s postižením nabízíme např. pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podporu při rozvoji prosociálních kompetencí či speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace, podporu v oblasti vstupu na trh práce, zaměstnání. 


Pro své klienty nabízíme tyto aktivity:

  • Klub rodin (propojení rukodělných aktivit s výměnou zkušeností a neformálním posezením)
  • Psychorehabilitační pobyty s dětmi
  • Informační a specializované poradenství
  • Přednášky se zdravotně sociální tématikou 


Angažujeme se v osvětově-informačních kampaních i při prosazování oprávněných zájmů lidí s tělesným postižením a úzce spolupracujeme s orgány státní správy, zdravotnickými zařízeními, školami a neziskovými organizacemi podobného zaměření. Spolupracujeme rovněž s partnery v zahraničí (SRN, Rakousko, Polsko, Slovensko a Řecko) při harmonizaci norem a přístupů k podpoře lidí s handicapem v zemích EU.

Poskytujeme:

Chráněná pracovní místa
Textilní a kreativní dílny
Sociální ošatník
 
Sociální služby
Terénní programy
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 
Dobrovolnické centrum D.R.A.K.
Dobrovolnická práce
Vzdělávání sociálních pracovníků 

 

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.

V letech 2005 až 2007 prošli pracovníci sdružení vzdělávacím systémem pro nestátní neziskové organizace, pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Objekt kde naše sdružení sídlí a provozuje svoje služby se snažíme neustále zvelebovat a hlavně přispůsobovat potřebám našich klientů. "Vizualizace stavebních úprav u objektu Oblačná"

 

PODPORUJÍ NÁS

 

Evropská unie

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

Liberecký kraj

 

Statutární město Liberec

 

Lesy České republiky

Nadace Preciosa

 

Nadace Škola hrou

 

Nadace Euronisa

Nadační fond VEOLIA

 

Nadační fond LASVIT

 

 

Nadační fond J&T

Nadace Agrofert

 

Spolupracující organizace

 

FOTOGALERIE:

 

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.org

^