• Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
Občanské sdružení D.R.A.K.1 Občanské sdružení D.R.A.K.2 Občanské sdružení D.R.A.K.3 Občanské sdružení D.R.A.K.4

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec

Dne 19. září 2018 se uskuteční konference Evropě se daří dobře?! Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

 

 

"Nově otevřená P Ů J Č O V N A  zdravotních pomůckek, (Pomůcky Zdravotní Techniky) a servis na opravu těchto pomůcek"

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impulsy a podnítily je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení, jsou domov, rodina, aktivita, komunikace (D.R.A.K.), respekt k jedinečnosti každého člověka a svoboda ve výběru možných řešení individuálních problémů.

Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů:

  • Děti, mládež a dospělí s tělesným postižením
  • Pečující matky, otcové, rodiny

Oběma skupinám je nabízena ucelená podpora zahrnující poradenství, vzdělávání, akviziční programy, psychorehabilitační setkávání a volnočasové aktivity. Pro lidi s postižením je nabízeno rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace.

Naše sdružení poskytuje  sociální služby osobám s tělesným znevýhodněním a pečujícím rodinám a provozuje chráněné dílny, kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. Podporuje Klub maminek a dětí se zdravotním postižením. Máme zkušenosti s řízením projektů z EU a ESF a byli jsme také realizátorem projektu Cíle 3 s názvem Přeshraniční spolupráce rodSídlo OS D.R.A.K.in s postiženými dětmi. Součástí projektu byla pravidelná setkávání rodin a dětí, a to vždy střídavě v Liberci a v Hartau, a také výměna zkušeností se systémem v ČR a Sasku.

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.

V letech 2005 až 2007 prošli pracovníci sdružení vzdělávacím systémem pro nestátní neziskové organizace, pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Objekt kde naše sdružení sídlí a provozuje svoje služby se snažíme neustále zvelebovat a hlavně přispůsobovat potřebám našich klientů. "Vizualizace stavebních úprav u objektu Oblačná"

 

PODPORUJÍ NÁS

 

Evropská unie

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj

 

Statutární město Liberec

 

Lesy České republiky

 

Nadace Preciosa

Nadace Škola hrou

Nadace Euronisa

Nadační fond VEOLIA

Nadační fond LASVIT

   

Nadační fond J&T

 

Nadace Agrofert

Spolupracující organizace

 

 

 

FOTOGALERIE

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^