• Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
  • Občanské sdružení D.R.A.K.
Občanské sdružení D.R.A.K.1 Občanské sdružení D.R.A.K.2 Občanské sdružení D.R.A.K.3 Občanské sdružení D.R.A.K.4

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec

"Nově otevřená P Ů J Č O V N A  zdravotních pomůckek, (Pomůcky Zdravotní Techniky) a servis na opravu těchto pomůcek"

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. bylo založeno v roce 2003 lidmi, kteří se ocitli ve svízelné životní situaci. Narodilo se jim dítě s tělesným postižením nebo byli nuceni sami zvládat důsledky svého zdravotního handicapu. Některé z nich zvládání této situace obohatilo o zkušenosti či impulsy a podnítily je k rozhodnutí pomáhat jiným, kteří řeší podobné nesnáze.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení, jsou domov, rodina, aktivita, komunikace (D.R.A.K.), respekt k jedinečnosti každého člověka a svoboda ve výběru možných řešení individuálních problémů.

Činnost sdružení je zaměřena na dvě skupiny občanů:

  • Děti, mládež a dospělí s tělesným postižením
  • Pečující matky, otcové, rodiny

Oběma skupinám je nabízena ucelená podpora zahrnující poradenství, vzdělávání, akviziční programy, psychorehabilitační setkávání a volnočasové aktivity. Pro lidi s postižením je nabízeno rehabilitační plavání, kurzy práce na PC, pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podpora při rozvoji prosociálních kompetencí a speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace.

Naše sdružení poskytuje  sociální služby osobám s tělesným znevýhodněním a pečujícím rodinám a provozuje chráněné dílny, kde pracuje téměř 30 těžce zdravotně postižených osob. Podporuje Klub maminek a dětí se zdravotním postižením. Máme zkušenosti s řízením projektů z EU a ESF a byli jsme také realizátorem projektu Cíle 3 s názvem Přeshraniční spolupráce rodSídlo OS D.R.A.K.in s postiženými dětmi. Součástí projektu byla pravidelná setkávání rodin a dětí, a to vždy střídavě v Liberci a v Hartau, a také výměna zkušeností se systémem v ČR a Sasku.

Sdružení D.R.A.K. aktuálně čerpá z Evropského sociálního fondu finanční prostředky na realizaci několika projektů. Cílovou skupinou těchto projektů jsou osoby se zdravotním postižením i osoby, které pečují o člena domácnosti závislého na péči druhé osoby.

V letech 2005 až 2007 prošli pracovníci sdružení vzdělávacím systémem pro nestátní neziskové organizace, pořádaném Nadací rozvoje občanské společnosti.

Objekt kde naše sdružení sídlí a provozuje svoje služby se snažíme neustále zvelebovat a hlavně přispůsobovat potřebám našich klientů. "Vizualizace stavebních úprav u objektu Oblačná"

 

PODPORUJÍ NÁS

 

Evropská unie

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Liberecký kraj

 

Statutární město Liberec

 

Lesy České republiky

 

Nadace Preciosa

Nadace Škola hrou

Nadace Euronisa

Nadační fond VEOLIA

Nadační fond LASVIT

   

Nadační fond J&T

 

Nadace Agrofert

Spolupracující organizace

 

 

 

FOTOGALERIE

Facebook

Kontakty

Adresa:
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.
Oblačná 450/1 
460 05 Liberec 5

IČO: 26636328
DIČ: CZ 26636328

Telefony:
+420 485 102 668
o.s. D.R.A.K., sociální služby


+420 485 105 349
chráněná dílna 


E-mail:
info@sdruzenidrak.org

Web: www.sdruzenidrak.cz

^